Zpracování osobních údajů 

Kdo je správcem osobních údajů

Výhradním správcem osobních údajů je provozovatel obchodu Fashion Air a webových stránek obchodu "www.fashionair.cz", Barbora Hálová, sídlem Drozdice 8, Pardubice, 530 02, IČ: 06361421. Osobní údaje nejsou poskytovány třetí straně.

Kde jsou osobní údaje uloženy

Osobní údaje jsou uloženy u správce osobních údajů, Barbory Hálové. Po dobu nezbytně nutnou ke zpracování mohou být osobní údaje uloženy u pověřených zpracovatelů. Zpracování a uložení osobních údajů probíhá výhradně na území České republiky, nejsou zpracovávány mimo území EU.

Jak dlouho jsou osobní údaje uloženy

Osobní údaje jsou u správce uloženy po dobu nezbytně nutnou, maximálně 5 let, pokud není zákonem stanoveno jinak. Potom jsou vymazány.

Jaké údaje zpracováváme

  • Kontaktní formulář
  • Objednávkový formulář
  • Cookies

Kontaktní formulář

Na stránkách "www.fashionair.cz" je možné použít kontaktní formulář, pomocí kterého jsou informace odesílány na adresu fashionair@email.cz.

Objednávkový formulář

Na stránkách "www.fashionair.cz" je při nákupu v e-shopu použit objednávkový formulář, pomocí kterého jsou informace odesílány na adresu fashionair@email.cz.

Zpracovávané údaje

Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon

Kdo údaje zpracovává

Správcem i zpracovatelem osobních údajů odesílaných emailem, resp. kontaktním formulářem, je společnost Barbora Hálová.

Důvod zpracování

Nákup a rezervace zboží, anketa, korespondence, komunikace.

Cookies